دبیرستان غیر دولتی کمال


 نشانی  تهران - نارمک - خیابان سمنگان - خیابان ربیعی کوچه کمال

 تلفن :

 ۱۶ - ۷۷۲۶۱۱۱۲ و ۷۷۲۶۱۰۰۲

 نمابر :

۷۷۲۶۱۰۰۱

  رایانامه :

info@kamal.sch.ir

 سامانه پیام کوتاه:

۲۰۰۰۱۰۵۷

فرم تماس با ما