دبیرستان غیر دولتی کمال


 نشانی  تهران - نارمک - خیابان سمنگان - خیابان ربیعی  نبش کوچه کمال

 تلفن :

 ۱۶ - ۷۷۲۶۱۱۱۲ و ۷۷۲۶۱۰۰۲

 پیامک  ۲۰۰۰۱۰۵۷

 نمابر :

۷۷۲۶۱۰۰۱

  رایانامه :

info@kamal.sch.ir

فرم تماس با ما